Kas yra faktoringas?

Faktoringas – tai verslui vis geriau pažįstama paslauga, kai bankas ar kita finansų institucija iš anksto apmoka jūsų išrašytas sąskaitas faktūras. Faktorignas dar žinomas ir kaip sąskaitų finansavimas. Bankas perduoda klientui pinigus mainais už kliento piniginį reikalavimą trečiajam asmeniui.

Kuo faktoringas gali būti naudingas jūsų įmonei?

Faktoringo reikšmė išties didelė. Pasirinkus faktoringo paslaugą nereikia imti papildomos paskolos, nemažėja nuosavas kapitalas. Taip pat paslauga naudinga jūsų įmonei, nes reguliariai prireikus gaunate pinigines injekcijas, kurios gali būti naudojamos pinigų srautams padidinti, apyvartiniam kapitalui, pajamas generuojančiam turtui įsigyti ir panašiai. Naudodamosi faktoringo paslaugomis, įmonės gali sumažinti laiką, anksčiau skirtą gautinų sumų administravimui. 

Kokio dydžio sąskaitas galima pateikti finansuoti faktoringo bendrovei?

Finansuojamos sumos skiriasi priklausomai nuo faktoringo bendrovės. Kai kurioms didelėms komercinėms įmonėms gali prireikti finansuoti 100 000 eurų per mėnesį ar didesnes sumas, tačiau taip pat yra įmonių, kurios prašys finansuoti ir per 1000 eurų sąskaitas. Kiekvienas finansuotojas turi savo limitus ir jų politiką. Pavyzdžiui, į „SERGEL finance“ galima kreiptis norint finansuoti tiek mažesnes tiek 500 000 eurų per mėnesį siekiančias sąskaitas.

Į kokius verslus labiausiai orientuota faktoringo paslauga?

Sąskaitų finansavimas domina įvairią veiklą vystančias įmones. Dažniausiai dėl faktoringo paslaugų kreipiasi logistikos veiklą plėtojančios, transporto, personalo atrankos ir apskaitos įmonės, statybos kompanijos, naftos, dujų ir energetikos verslai, gamybos, pramonės, informacinių technologijų įmonės, žemės ūkio subjektai ir kitos. Tiesa, faktoringo paslauga gali pasinaudoti ir startuoliai ar kitą veiklą vystančios įmonės.

Ar renkantis faktoringo paslaugą svarbu, kur vykdote savo veiklą?

Daugelis mūsų šalyje veikiančių faktoringo bendrovių paslaugas teikia visoje Lietuvoje, kai kurios – ir tarptautiniu mastu. Jeigu jūsų verslo subjektas registruotas Lietuvoje, tačiau dirbate su pirkėjais esančiais užsienio šalyse – faktoringo paslauga jums bus prieinama.

Kiek sąskaitų faktūrų finansuoti gali prašyti verslai?

Kai kurios įmonės gali prašyti finansuoti visas jų tam tikrą mėnesį išrašytas sąskaitas faktūras, kai kurios prašys padengti tik tam tikras sąskaitas (viršijančias numatytą sumą ar kliento atrinktas pagal kitus kriterijus).

Analogiškai kai kurios faktoringo bendrovės gali sutikti bendradarbiauti tik tuo atveju, jei joms perleisite visas savo gautinas sumas arba turi minimalius reikalavimus sąskaitos dydžiui. Universalus pasirinkimas – finansuoti didžiausias savo įmonės išrašytas sąskaitas. Šiuo atžvilgiu „SERGEL finance“ yra viena lanksčiausių bendrovių, kurios „arkliukas“ – faktoringo paslaugos, tad jūs galite rinktis, kaip, kada ir kokias sąskaitas finansuoti.

Pagrindinės faktoringo sąlygos – kokios jos?

Dažniausiai faktoringo sutartis pasirašoma vienerių metų laikotarpiui, kuriam Jums bus suteiktas faktoringo limitas. Pasibaigus sutarties laikotarpiui faktoringo sutartis gali būti pratęsta.

Teikiant faktoringo paslaugą finansuojama iki 90 proc. sąskaitos sumos. Maksimalus sąskaitos faktūros apmokėjimo terminas – iki 120 dienų, nebent faktoringo bendrovė ir jos klientas susitarė kitaip.

Kiek kainuoja sąskaitų finansavimas?

Kiekviena faktoringo paslaugą teikianti institucija yra numačiusi konkrečius paslaugos įkainius.

Savo ruožtu įmonės turi rinktis faktoringo bendroves, siūlančias geriausias kainas ir kuriančias verslui pridėtinę vertę, teikiančias papildomas paslaugas.

Nuo kokių veiksnių gali priklausyti faktoringo kaina? Ją daugiausia lemia kredito rizika, limitas bei terminas (jei įmonė linkusi sąskaitas apmokėti paskutinę minutę ar net apmokėjimo terminui pasibaigus, natūralu, kad paslaugos mokestis bus didesnis). Kai kurios faktoringo bendrovės gali taikyti paraiškos ir komisinį mokesčius, tačiau „SERGEL finance“ šių mokesčių netaiko. Taip pat faktoringas pigiau atsieis, jei sąskaitos faktūros – labai didelės vertės, o skolinimo terminas – minimalus. Palankesnė kainodara taikoma nuolatiniams klientams.

Norint žinoti preliminarią faktoringo kainą, galima pasinaudoti faktoringo skaičiuokle. Ją galima rasti ir sergelfinance.lt tinklalapyje.

Per kiek laiko apdorojamos klientų paraiškos?

Kai kurios įmonės faktoringo paraiškas apdoros dar tą pačią dieną, kitos paraiškas vertins iki kelių darbo dienų. Preliminarus patvirtinimas dažniausiai užtrunka 24–48 val., jei į faktoringo bendrovę kreipėtės darbo dieną, o ne laisvadienį. Išsamus sąskaitų faktūrų patikrinimas, įmonės, kuriai pateikta sąskaita, rizikos vertinimas užtrunka daugiausia laiko.

Ar faktoringas iš esmės yra panašus į banko paskolą?

Faktoringas ir banko paskolos iš esmės skiriasi. Panašumas – tik toks, kad bankas ar kita verslą finansuojanti bendrovė gali teikti abi šias paslaugas. Paskolas bankai dažniausiai suteikia rinkoje jau įsitvirtinusioms įmonėms, kurios stabiliai auga ir turi palankų kredito balą. Finansuojant sąskaitas atsižvelgiama į įmonės, kuriai išrašyta sąskaita, kredito reitingą.

Taigi, net jei bankas atsisakė suteikti verslo paskolą, tai dar visai nereiškia, kad negalite gauti grynųjų pinigų pasirinkę faktoringą. Šiuo atveju nebūtina nei būti gerai atpažįstamam rinkoje, nei turėti gerą kredito balą ar generuoti dideles pajamas.

Ką manys klientai, sąskaitą apmokėdami faktoringo įmonei?

Daugelis klientų net nekreips dėmesio ir veikiausiai nedaug įsigilins, kam apmoka sąskaitą, o kai kuriose pramonės srityse, kur faktoringas – įprasta praktika, apskritai niekam nebus svarbu, kas yra pervedamų lėšų gavėjas. Faktoringo procesas jūsų klientui jokios įtakos nedaro, tačiau jei vis tiek tai kelia nerimą, galima pasikalbėti ir aptarti visus su sąskaitomis ir jų apmokėjimu susijusius klausimus.

Ar įmonės, besinaudojančios faktoringo paslauga, nepatiria kokių nors problemų?

Įvairią veiklą vystančios, skirtingo dydžio ir skirtingose raidos ciklo fazėse esančios įmonės pasitelkia faktoringą dėl daugelio įvairiausių priežasčių:

  • Naujai įsikūrusios įmonės faktoringą renkasi dėl to, kad bankai joms tiesiog neskolina.
  • Sparčiai augančios arba į naujas rinkas / teritorijas besiskverbiančios įmonės faktoringą naudoja tam, kad greitai gautų grynųjų pinigų.
  • Gamybos, krovinių gabenimo įmonės faktoringą renkasi dėl to, kad tai jų pramonės šakoje yra pageidaujama finansavimo forma.

Galiausiai, jei verslas renkasi finansuoti sąskaitas, tai nebūtinai reiškia, kad jis turi finansinių problemų. Veikiau atvirkščiai – jis siekia racionaliai tvarkyti finansus.